Certificat de deces

Eliberat de starea civilă sau primărie, după caz.

Certificat de îmbălsămare și transport

Este eliberat de către medicul care efectueaza îmbălsămarea

Adeverință de înhumare

Se eliberează în același moment cu certificatul de deces.

Dosarul pentru acordarea ajutorului de înmormântare

Dosarul de solicitare a ajutorului de înmormântare se acordă în baza cuponului de pensie de stat (sau de handicap).

Întocmire dosar pensie în cursul lunii

Dosarul de solicitare a ajutorului de înmormântare se acordă în baza cuponului de pensie de stat (sau de handicap).

Acte și traduceri repatrieri

Actele de repatriere sunt eliberate de către primăria de pe raza localității unde a decedat și sunt necesare pentru a putea aduce persoana decedată în țară.

Incinerare

Incinerarea persoanei decedate se poate face la cererea familiei care organizează funeraliile sau la cererea expresă a decedatului, exprimată în timpul vietii.