Certificat de deces

Eliberat de starea civilă sau primărie, după caz.

 • Acte necesare:
 • certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule, în original
 • certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz, în original
 • actul de identitate al decedatului sau paşaportul, în cazul decesului unui cetăţean român cu domiciliul în străinătate, în original şi o copie
 • documentul de evidenţă militară al celui decedat, în original
 • actului de identitate al declarantului, o copie

Certificat de îmbălsămare și transport

Este eliberat de către medicul care efectueaza îmbălsămarea

 • Acte necesare:
 • certificat medical constator al decesului, în original

Adeverință de înhumare

Se eliberează în același moment cu certificatul de deces.

 • Acte necesare:
 • certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule, în original
 • certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz, în original
 • actul de identitate al decedatului sau paşaportul, în cazul decesului unui cetăţean român cu domiciliul în străinătate, în original şi o copie
 • documentul de evidenţă militară al celui decedat, în original
 • actului de identitate al declarantului, o copie

Dosarul pentru acordarea ajutorului de înmormântare

Dosarul de solicitare a ajutorului de înmormântare se acordă în baza cuponului de pensie de stat (sau de handicap).

 • Acte necesare:
 • cartea sau buletinul de identitate al persoanei care ridică ajutorul, în original și o copie
 • act doveditor pentru gradul de rudenie copie (sau factură pe sicriu), în original
 • cupon de pensie, în original
 • cerere pentru acordarea ajutorului de deces
 • declarație pe propria răspundere privind gradul de rudenie

Întocmire dosar pensie în cursul lunii

Dosarul de solicitare a ajutorului de înmormântare se acordă în baza cuponului de pensie de stat (sau de handicap).

 • Acte necesare:
 • certificat de deces, în original și o copie
 • cartea sau buletinul de identitate al persoanei care solicită ridicarea pensiei în cursul lunii, în original și o copie
 • act doveditor pentru gradul de rudenie, în original și o copie
 • cerere pentru plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat

Acte și traduceri repatrieri

Actele de repatriere sunt eliberate de către primăria de pe raza localității unde a decedat și sunt necesare pentru a putea aduce persoana decedată în țară.

 • Acte necesare:
 • certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule, în original
 • certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz, în original
 • actul de identitate al decedatului sau paşaportul, în cazul decesului unui cetăţean român cu domiciliul în străinătate, în original şi o copie
 • documentul de evidenţă militară al celui decedat, în original
 • actului de identitate al declarantului, o copie

Incinerare

Incinerarea persoanei decedate se poate face la cererea familiei care organizează funeraliile sau la cererea expresă a decedatului, exprimată în timpul vietii.

 • Acte necesare:
 • certificatul de deces, în original
 • adeverința de înhumare, în original
 • adeverința de incinerare, în original
 • avizul sanitar de transport, în original
 • autorizația de ridicare și transport al urnei cu rămășițe umane (pe plan local, național sau internațional)